Tzeida La’Derech

$500 to Moisha’s Supermarket

$500 to Glatt Mart

(Michael & Michelle Sabo)